Soubor lékařských pracovišť, Praha Vinohrady

Jemná a nenápadná symbióza moderní ordinace v historickém prostředí. 

Rozsah projektu:
• Architektonická studie
• Dokumentace pro stavební povolení
• Dokumentace provedení stavby
• Autorský dozor a technický dozor investora

Realizace – 2024

Spolupráce: Ing. arch. Petr Danda

Dotčený prostor se nachází v centru Prahy, ulice Vinohradská

Skvostný pražský nájemní dům z počátku 20.st. v neobarokním slohu, postavený stavitelem Josefem Veselým jako třípatrový. V roce 1928 byla realizována citlivá nástavba 4. patra a podkroví dle návrhu arch. Leopolda Ehrmanna a stavitele Dr. Ing. V. Mrhy v neobarokním stylu, který je příkladem vysoké stavební úrovně počátku 20. Století. 

Pro zachování autentického působení historické stavby je návrh nově vytvořeného prostoru záměrně tvořen v souladu se stávající stavbou. Návrh se tedy nesnaží konkurovat, ale moderně doplnit historickou vrstvu tak, aby ji nenarušoval a co nejvíce podporoval a obohatil, záměrně se ale snaží vyhnout pseudohistorkému pojetí. Cílem návrhu bylo vytvořit takový prostor, který ač bude rozpoznatelně moderní a současný, nebude konkurovat, ale naopak doplňovat celek do jednotného harmonického pojetí. 

 

Byl kladen veliký důraz na detaily provedení i materiálové pojetí. Jsou uplatněny mosazné detaily, opálové sklo, Teraco, či barevnost, které se objevují v rámci celého bytového domu. Jsou použita striktně kulatá organická svítidla s mosaznými detaily. Na dveřních klikách se taktéž uplatnila trvanlivá mosaz, která se navíc skvěle uplatňuje ve zdravotnickém zařízení díky svým antibakteriálním účinkům. Jsou použity dekorační lišty jako odkaz ke zdobené fasádě neobarokního slohu. V prostoru jsou hojně využívány vertikální linky, díky kterým prostor působí elegantně a dobově, přestože se jedná o moderní polymerový materiál. 

 

Na podlaze byly v čekárnách zcela renovovány původní dubové vlysy, které byly demontovány, vyčištěny a opět osazeny. Přechod mezi dlažbou, vlysy a moderní antistatickou podlahou tvoří jemná zapuštěná mosazná lišta. 

 

Vypínače, háčky, věšáčky či úchyty nábytku jsou navrženy v organickém tvaru, který skvěle navazuje na neobarokní atmosféru bytového domu. Barevnost je laděná do uklidňující zeleno – krémové, která je akcentována mosaznou barvou pro navození klidné atmosféry všech pacientů.

 

Orientační systém ordinací byl vytvořen na míru tomuto lékařskému zařízení. Byl navržen tak, aby byl jemný a nenápadný. Návštěvník by si jej měl všimnout při první návštěvě, ale při každé další návštěvě by měl být nenápadný a tichý.

Vizualizace návrhu

Stávající stav