RD Neumětely

Rozsah projektu:
• Architektonická studie
• Dokumentace pro stavební povolení
• Dokumentace provedení stavby

Návrh – 2018 – 2020
Realizace – 2021 –  současnost (ve výstavbě svépomocí)

Rovinatý pozemek s již vybudovanou vlastní studnou se nachází v malé obci Neumětely u Berouna. Záměrem investora je postavit zde rodinný dům s tím, že se počítá dojíždění do Prahy za prací. Snadný přístup do Prahy je zajištěn blízkostí dálnice D5, díky které je možno dostat se na okraj Prahy za cca 15min. Velikost pozemku je přibližně 800m2, studna se nachází v severo-východní části. Pozemek je zatravněný, jen mírně svažitý směrem k jihovýchodnímu rohu. Kolem pozemku nejsou žádné rušící elementy, avšak ani výhledy.

Vývoj a varianty návrhu:

Návrhem se snažíme vytvořit vesnické bydlení s městským nádechem. Dům nemá ambice ohromit výstředností a vyčnívat z uliční fronty, nemá být dominantním domem v lokalitě ani na sebe nijak výrazně upozorňovat, měl by zapadnout do okolní zástavby a respektovat typologii a morfologii okolních domů. Není ale ani cílem vytvořit „zastaralý“ dům. Návrhem jsme se snažili docílit moderního domu v tradiční typologické formě. Z toho důvodu byl použit archetypální tvar domu se sedlovou střechou, ze kterého vystupuje plochá střecha obývací části. 

Urbanisticky se dům tváří jako menší rodinný dům se sedlovou střechou, nijak nepřevyšující okolní zástavbu. Směrem z ulice by člověk ani nepoznal, že se v zahradě odehrává expanze obývací části ven. Urbanisticky se jedná o velice citlivě zakomponovanou hmotu, která navazuje a odkazuje na vesnický typ stavění. Vjezd je zachován ze západní strany, tento vjezd je pouze posunut o přibližně 2m severně, aby přesně navazoval na nekryté parkovací stání. Vstup pro pěší byl zvolen ze severní strany, směrem k poli a výhledu na vrch Housina, což umožňuje výhodnější uspořádání dispozice. 

Z tradičního domu vystupuje nové tvarosloví obývací části s plochou střechou. Ozkoušený prvek v současné architektuře funguje i nadále velmi dobře, jasně člení dům, jasně vymezuje obývací a soukromou část, dává domu jasnou tvář. Společný život obyvatel domu se odehrává pod vystrčeným, zvýrazněným prostorem, který i psychologicky slouží jako předěl mezi interiérem a exteriérem. Mezi vnitřním teplem domova a chladnou zahradou v zimním období a naopak. Mezi suchou domácí půdou
a mokrým bazénem. Plochá část funguje jako mezistupeň mezi soukromím pokojíkem a rodinnou zahradou. Je to místo setkávání a akce.

Ve stejném duchu funguje i vnitřní dispozice domu. Vstupuje se ze severní strany domu, kde jsou umístěny všechny technické provozy – technická místnost, zádveří, koupelna, šatna ložnice. Ze zádveří se vstupuje buď do technické místnosti, nebo do hlavní obývací části – společného prostoru obýváku a kuchyňského koutu s ostrůvkem. Cesta do kuchyně je od vstupu nejkratší možná.

Z kuchyně, která je zároveň umístěna v srdci domu, v jeho středu a středu zahrady, se vstupuje buď k ložnici, nebo do patra k dětským pokojům. Pokoje i ložnice jsou umístěny pod sedlovou střechou. Kolem obývacího pokoje jsou okna HS portály, od podlahy až ke stropu, což umocňuje pocit předělu mezi interiérem a exteriérem

Materiálově jde o zděnou stavbu z keramických tvárnic, založenou na základových pasech, ŽB stropu 1.NP a dřevěným krovem sedlové části. Počítá se zateplením minerální vatou tl. 150mm, aby dům dosáhl nízkoenergetického standartu. Počítá se se zasklením trojsklem, okna jsou navržena s dřevěnými rámy. Počítá se s rekuperací vzduchu a tepelným čerpadlem vzduch – voda. Po čítá se s využitím šedé vody na splachování. Počítá se s využitím dešťové vody na zálivku zahrady. Na střeše je použita
plechová krytina Prefa Siding, barva dle barvy omítky – ideální je docílení stejné barvy a stejného odstínu. Vnější fasáda domu je omítaná, s kontaktním zateplovacím systémem, doplněna o dřevěné laťování z prken sibiřského modřínu.